Okulumuz Hakkında

 


Düzce Meslek Yüksekokulu Hakkında 

İhracata yönelik imalat endüstrisinin ihtiyaç duyduğu ara insan gücünü (Tekniker) nitelik ve nicelik bakımından uluslararası standartlara uygun olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla Teknik Programlar bölümünde oniki, iktisadi ve idari Programlar Bölümünde iki programda eğitim sürdürülmektedir. Teknik Programlarda; Bilgisayar Teknojisi ve Programlama, Elektrik, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Kontrol Sistemleri, Haberleşme, Mobilya Dekorasyon, Makine, İnşaat, İklimlendirme-Soğutma, Otomativ Tarım Aletleri, Tekstil Programları bulunmaktadır. İktisadi Programlarda ise İşletmecilik, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programları ile eğitim sürdürülmektedir.

Mezunların Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Meslek Yüksekokulu mezunlarından Teknik Programlar bölümü mezunlarına Tekniker, iktisadi ve idari Programlar mezunları da Meslek Elemanı ünvanı verilir. Teknik Programlar bölümü mezunları genellikle özel sektöre ait Endüstri kuruluşlarında mühendis ile usta arasındaki boşluğu dolduran ara eleman Tekniker olarak Belediyeler de dahil tüm devlet kurumlarında çalışmaktadırlar. Ayrıca serbest olarak çalışmak isteyenler de kendi imkanları ölçüsünde açtıkları işyeri ve atölyelerde endüstri kuruluşları ile bağlantılı olarak iş yapmaktadırlar. Dünya Bankası Projesi çerçevesinde sağlanan çok modern cihaz ve aletlerle donatılmış atölye ve laboratuarlarda iyi bir şekilde eğitildiklerinden genelde iş bulamama diye bir sorunları bulunmamaktadır. iktisadi ve idari Programlar bölümü mezunları da kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda işletmeci veya muhasebeci olarak görev aldıkları gibi özel muhasebe büroları, iş yerleri açarak da çalıştıkları gözlenmektedir. Müfredat programları hızlı gelişen teknolojiye ayak uydurmalarını sağlamak düşüncesiyle hazırlanmış olduğundan, öğretim gördükleri süre içinde her yarı yıl bilgisayar dersi okuyan öğrencilerimiz gelişen teknoloji izleyebilmekte, uygulayabilmekte ve alt birimlere uygulatabilmektedirler. Bu özellikleri ile de Endüstrinin aradığı bilgi ve becerilere sahip elemanlar (Tekniker) olarak Endüstride yüklendikleri görevleri layıkıyla yerine getirebilmektedirler.


Okulumuzun İmkanları

Meslek Yüksekokulu, kampüsteki genel amaçlı tesislerin yanısıra şu olanaklara sahiptir.
Öğretim binasında öğrencilerin hizmetine açık 100 bilgisayar, bir CNC laboratuarı, bir CAD/CAM laboratuarı bulunmakta olup, ders dışı zamanlarda da bilgisayar laboratuarı öğrenci hizmetine açılmaktadır.