MESLEK YÜKSEK OKULLARI ÇAĞIN GEREKLERİ DOĞRULTUSUNDA GÜNCELLENECEK

09 May

Üniversitemiz Meslek Yüksek Okulları (MYO) yöneticileri, öğretim elemanları; eğitimde kaliteyi koruyarak daha ileriye götürme ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda beceriye dayalı nitelikli ara eleman yetiştirme amacı ile neler yapılması gerektiğini tartıştılar.

Düzce Meslek ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yunus Biçen’in organize ettiği ve Üniversitemiz Kurucu Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı toplantıya Üniversitemizin 10 Meslek Yüksekokulu Müdürü ve öğretim elemanlarının yanında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Düzce İl Temsilciliği çalışanları da katılım sağladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu tarafından gündeme getirilen ve meslek yüksekokullarında okuyan öğrencileri kapsayacak bir proje için fikir alışverişi yapmak ve proje önerilerini değerlendirmek amacı ile bir araya gelen MYO yöneticileri ve çalışanları, öğrencilerimizin daha nitelikli bireyler olabilmelerini sağlayacak yöntemlerin geliştirilmesi için uygulamaya yönelik eğitim modellerinin artırılması kararını aldılar.

Gerçekleştirilen beyin fırtınası toplantısında öğrencilerimizin mesleki becerilerin artırılmasının yanında; iş başvurusu için özgeçmiş hazırlama, mülakata hazırlanma ve mülakat esnasında dikkat edilmesi gerekenler gibi konular hakkında da eğitim verilmesi gibi konular tartışıldı.

Yükseköğretim kuruluna yerleşmeden önce orta öğretiminden gelen öğrencilerin niteliğini artırmak amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütülmesi ve MYO’larında özellikle matematik ve fen konularını içeren bir hazırlık programının okutulması görüş birlikteliği olan konular içerisinde yer aldı.

Çağın gereklerine uygun eğitim modellerinin görüşüldüğü toplantı kararları Üniversitemiz Kurucu Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu tarafından rapor haline getirilerek Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a sunuldu.