Vızyon -Mısyon

Düzce Meslek Yüksekokulu Vizyon ve Misyonu

 

Düzce Meslek Yüksekokulunun amacı; ihracata yönelik imalat endüstrisinin ihtiyaç duyduğu ara insan gücünü (Tekniker) nitelik ve nicelik bakımından uluslararası standartlara uygun olarak yetiştirmektir. Bu amaçla, Teknik Programlar bölümünde oniki, iktisadi ve idari programlar bölümünde iki programda eğitim sürdürülmektedir . Teknik Programlarda; Bilgisayar Teknojisi ve Programlama, Elektrik, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Kontrol Sistemleri, Haberleşme, Mobilya Dekorasyon, Makine, İnşaat, İklimlendirme-Soğutma, Otomotiv, Tarım Aletleri, Tekstil Programları bulunmaktadır. İktisadi Programlarda ise İşletmecilik, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programları ile eğitim sürdürülmektedir.

Hedeflerimiz
Ülkemiz endüstri kuruluşlarının aradığı nitelikleri taşıyan, gelişen teknolojiyi izleyen, uygulamaya koyan, alt birimlere aktaran, kendini devamlı yenileyen Teknikeri yetiştirmek.
Endüstrinin ve ticari kuruluşların hizmet içi personel eğitimini yapmak.
Endüstri ve ticari kuruluşlara danışmanlık yapmak.
Döner sermaye çalışmaları ile bilginin yanında hizmet üretmek ve endüstri kuruluşlarına satmak.
Öğretim programlarını, atölye ve laboratuarları gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek amacıyla yenilemek.
Bilgi ve beceri kursları açarak çevrede mesleği olmadığı için iş bulamayanları meslek sahibi yapmak, onları tüketici olmaktan kurtararak üretici hale getirmek.
Okul endüstri ilişkilerini en üst düzeyde tutmak.