BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA EĞİTİM PROGRAMI
GİRİŞ
YÖNTEM
İLKELER
STRATEJİLER
TEKNİKER
BİLGİSAYAR TEKNİKERİ
PERSONEL,TECHİZAT
ATELYE/LABORATUVAR TECHİZAT ÖNERİSİ
PROGRAM İSİM ÖNERİSİ
ÖNERİLER
HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ
 

Y A R I Y I L L A R

     I. Yarıyıl                 II.Yarıyıl    
III.Yarıyıl          IV.Yarıyıl

   

1. YIL

I. Yarıyıl

DERSLER

Z/S

Haftalık Ders Saati

Toplam Kredi

Toplam

Teori

Uygulama

Türk Dili-I

Atatürk İlkeleri. veİnkılâp Tarihi-I

Beden Eğitimi

Güzel Sanatlar

Yabancı Dil-I

Z

Z

S

S

Z

2

2

1*

1*

4

2

2

-

-

4

0

0

1

1

0

2

2

-

-

4

Matematik - I

Z

4

3

1

4

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

Z

4

3

1

4

Algoritma ve Programlamaya Giriş 

Z

4

3

1

4

Entegre Ofis

Z

4

3

1

4

Temel Elektronik

Z

4

3

1

4

TOPLAM

 

28

23

5

28

* Bu derslerden sadece biri isteğe bağlı seçilecektir.

 

1. YIL

II. Yarıyıl

DERSLER

Z/S

Haftalık Ders Saati

Toplam Kredi

Toplam

Teori

Uygulama

Türk Dili-II

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi -II

Beden Eğitimi

Güzel Sanatlar

Yabancı Dil-II

Z

Z

S

S

Z

2

2

1*

1*

4

2

2

-

-

4

0

0

1

1

0

2

2

-

-

4

Matematik - II

Z

4

3

1

4

Veri Yapıları ve Programlama

Z

4

3

1

4

Bilgisayar Donanımı

Z

4

2

2

3

Grafik ve Animasyon

Z

4

3

1

4

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri-I

Z

4

3

1

4

TOPLAM

 

28

22

6

27

* Bu derslerden sadece biri isteğe bağlı seçilecektir.Endüstriye Dayalı Öğrenim (Staj) 6 Hafta

NOT: Ders kredileri; 1 saat uygulama 1 kredi, 2 saat uygulama 1 kredi, 3-4 saat uygulama 2 kredi olarak hesaplanmıştır.

 

2. YIL

III. Yarıyıl

DERSLER

Z/S

Haftalık Ders Saati

Toplam Kredi

Toplam

Teori

Uygulama

Görsel Programlama-I

Z

4

3

1

4

İnternet programcılığı-I

Z

4

3

1

4

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri-II

Z

4

3

1

4

İşletim Sistemleri

Z

4

3

1

4

Mesleki Yabancı Dil-I

Z

2

1

1

2

Genel ve Teknik İletişim

Z

2

1

1

2

Bilgisayar Ağ Sistemleri

Z

2

1

1

2

TOPLAM

 

22

15

22

Seçmeli Dersler (*)

 

6

 

 

 

Delphi Programlama-I

S

4

3

1

4

C Programlama-I

S

4

3

1

4

Visual Basic Programlama-I

S

4

3

1

4

Bilgisayar Yardımıyla Tasarım ve Modelleme

S

4

3

1

4

Girişimcilik

S

2

1

1

2

Muhasebe Teknikleri ve Ticari Yazılımlar-I

S

2

1

1

2

Diğer Seçmeli Dersler (**)

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

28

 

 

 

* Bu derslerden toplam 6 saatlik ders seçilecektir.

** Yüksekokullar yerel, bölgesel ve yeni teknolojik gelişmelere göre ilave seçmeli dersler koyabilirler.

 

2. YIL

IV. Yarıyıl

DERSLER

Z/S

Haftalık Ders Saati

Toplam Kredi

Toplam

Teori

Uygulama

Görsel Programlama-II

Z

4

3

1

4

İnternet Programcılığı-II

Z

4

3

1

4

Sistem Analizi ve Tasarımı

Z

4

2

2

3

Mikro Bilgisayar Sistemleri ve Assembler

Z

4

3

1

4

Mesleki Yabancı Dil-II

Z

2

1

1

2

Kalite Güvence ve Standartları

Z

2

1

1

2

İşletme Yönetimi

Z

2

1

1

2

TOPLAM

 

22

14

8

21

Seçmeli Dersler (*)

 

6

 

 

 

Delphi Programlama-II

S

4

3

1

4

C Programlama-II

S

4

3

1

4

Visual Basic Programlama-II

S

4

3

1

4

Bilgisayarlı Kontrol

S

4

3

1

4

Araştırma Teknikleri ve Seminer

S

2

1

1

2

Muhasebe Teknikleri ve Ticari Yazılımlar-II

S

2

1

1

2

Diğer Seçmeli Dersler (**)

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

28

 

 

 

* Bu derslerden toplam 6 saatlik ders seçilecektir.Endüstriye Dayalı Öğrenim (Staj) 6 Hafta

** Yüksekokullar yerel, bölgesel ve yeni teknolojik gelişmelere göre ilave seçmeli dersler koyabilirler.

NOT: Ders kredileri; 1 saat uygulama 1 kredi, 2 saat uygulama 1 kredi, 3-4 saat uygulama 2 kredi olarak hesaplanmıştır.