ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK EĞİTİM PROGRAMI

TEŞEKKÜR
GİRİŞ
KAPAK
HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ

 

Y A R I Y I L L A R

      I. Yarıyıl              II.Yarıyıl    
III.Yarıyıl     IV.Yarıyıl

   

1. YIL 

I. Yarıyıl

DERSLER

Z/S

Haftalık Ders Saati

Toplam Kredi

Toplam

Teori

Uygulama

Türk Dili

Atatürk İlk. Ve İnk.Tarihi

Beden Eğitimi ve Spor

Güzel Sanatlar

Yabancı Dil

Z

Z

S

S

Z

2

2

 1*

 1*

4

2

2

-

-

4

0

0

1

1

0

2

2

-

-

4

Matematik - I

Z

4

3

1

4

Bilgisayar Kullanımı

Z

2

1

1

2

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

Z

4

3

1

4

Elektronik Ölçme Tek. Ve Güvenlik

Z

2

1

1

2

Doğru Akım Devre Analizi

Z

4

3

1

4

Sayısal Elektronik

Z

4

3

1

4

TOPLAM

 

28

22

6

28

 

* Bu  derlerden sadece biri isteğe bağlı seçilecektir.

 

 

II. Yarıyıl

DERSLER

Z/S

Haftalık Ders Saati

Toplam Kredi

Toplam

Teori

Uygulama

Türk Dili

Atatürk İlk. Ve İnk.Tarihi

Beden Eğitimi ve Spor

Güzel Sanatlar

Yabancı Dil

Z

Z

S

S

Z

2

2

 1*

 1*

4

2

2

-

-

4

0

0

1

1

0

2

2

-

-

4

Matematik - II

Z

4

3

1

4

Bilgisayar Destekli Tasarım

Z

2

1

1

2

Alternatif Akım Devre Analizi

Z

4

3

1

4

Analog Elektronik

Z

4

3

1

4

Sayısal Tasarım

Z

4

3

1

4

Genel ve Teknik İletişim

Z

2

1

1

2

TOPLAM

 

20

22

6

28

2. YIL 

III. Yarıyıl

DERSLER

Z/S

Haftalık Ders Saati

Toplam Kredi

Toplam

Teori

Uygulama

Bilgisayar ile Çizim

Z

2

1

1

2

İşlemsel Yükselteçler

Z

4

3

1

4

Enstrumantasyon

Z

2

1

1

2

Senkro-Servo Sistemler

Z

2

1

1

2

Amplifikatörler ve Osilatörler

Z

4

3

1

4

Güç Elektroniği

Z

4

3

1

4

Mikroişlemciler/Mikrodenetleyiciler 1

Z

4

3

1

4

Sistem Analizi ve Tasarımı - I

Z

2

1

1

2

Seçmeli Dersler(*)

 

 

 

 

 

Optik Elektronik

S

2

1

1

2

Seslendirme Ve Aydınlatma

S

2

1

1

2

Web Tasarımı

S

2

1

1

2

Elektrik Projeleri

S

2

1

1

2

Girişimcilik

S

2

1

1

2

Mesleki Yabancı Dil

S

4

1

1

2

Diğer Seçmeli Dersler(**)

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

28

18

10

28

 

          

IV. Yarıyıl

DERSLER

Z/S

Haftalık Ders Saati

Toplam Kredi

Toplam

Teori

Uygulama

Kalite Güvence ve Standartlar

Z

2

1

1

2

Sistem Analizi ve Tasarımı - II

Z

2

1

1

2

Programlanabilir Denetleyiciler

Z

4

3

1

4

Hata/Arıza Arama

Z

3

2

1

3

Güç Kaynakları

Z

3

2

1

3

Elektrik Motorları Ve Sürücüleri

Z

4

3

1

4

Mikroişlemciler/Mikrodenetleyiciler 2

Z

4

3

1

4

İşletme Yönetimi

Z

2

1

1

2

Seçmeli Dersler (*)

 

 

 

 

 

Endüstriyel Veri İletim Protokolleri

S

4

3

1

4

Hidrolik Pnömatik  Sistemler

S

4

3

1

4

Tıbbi Cihaz Teknolojisi

S

4

3

1

4

İşlemci Programlama Yöntemleri

S

4

3

1

4

Radyo Televizyon Teknolojisi

S

4

3

1

4

Soğutma İklimlendirme Sistemleri

S

4

3

1

4

Diğer Seçmeli Dersler (**)

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

28

19

9

28