İŞLETME EĞİTİM PROGRAMI

 

 

KAPAK

TEŞEKKÜR

GİRİŞ

HAFTALIK DERS DAĞILIMI

 

Y A R I Y I L L A R

 

YÖNETİM DALI

I.Yarıyı

 II.Yarıyıl  

III.Yarıyıl

 IV.Yarıyıl

FİNANSMAN DALI

I.Yarıyı

II.Yarıyıl 

III.Yarıyıl

 IV.Yarıyıl