ENDÜSTRİYEL OTOMASYON

EĞİTİM PROGRAMI

TEŞEKKÜR
GİRİŞ
KAPAK
HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ

Y A R I Y I L L A R

I. Yarıyıl II.Yarıyıl
III.Yarıyıl IV.Yarıyıl

1. YIL

I. Yarıyıl

DERSLER

Z/S

Haftalık Ders Saati

Toplam Kredi

Toplam

Teori

Uygulama

Türk Dili 1

Atatürk İlk. Ve İnk.Tarihi

Beden Eğitimi ve Spor

Güzel Sanatlar

Yabancı Dil 1

Z

Z

S

S

Z

2

2

1*

1*

4

2

2

-

-

4

0

0

1

1

0

2

2

-

-

4

Matematik 1

Z

4

3

1

4

Bilgisayar

Z

2

1

1

2

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

Z

4

3

1

4

Elektronik Ölçme Tekniği Ve İş Güvenliği

Z

4

3

1

4

Doğru Akım Devre Analizi

Z

4

3

1

4

Genel Ve Teknik İletişim

Z

2

1

1

2

TOPLAM

28

22

6

28

* Bu derslerden sadece biri isteğe bağlı seçilecektir.
Z : Zorunlu
S: Seçmeli

II. Yarıyıl

DERSLER

Z/S

Haftalık Ders Saati

Toplam Kredi

Toplam

Teori

Uygulama

Türk Dili 2

Atatürk İlk. Ve İnk.Tarihi

Beden Eğitimi ve Spor

Güzel Sanatlar

Yabancı Dil 2

Z

Z

S

S

Z

2

2

1*

1*

4

2

2

-

-

4

0

0

1

1

0

2

2

-

-

4

Matematik 2

Z

4

3

1

4

Bilgisayar Destekli Tasarım 1

Z

2

1

1

2

Alternatif Akım Devre Analizi

Z

4

3

1

4

Analog Elektronik

Z

4

3

1

4

Sayısal Elektronik

Z

4

3

1

4

Kalite Güvence Ve Standardlar

Z

2

1

1

2

TOPLAM

28

22

6

28

* Bu derslerden sadece biri isteğe bağlı seçilecektir.

Endüstriye Dayalı Öğrenim (Staj) 6 Hafta

NOT: Ders kredileri; 1 saat uygulama 1 kredi, 2 saat uygulama 1 kredi, 3-4 saat uygulama 2 kredi olarak hesaplanmıştır.

2. YIL

III. Yarıyıl

DERSLER

Z/S

Haftalık Ders Saati

Toplam Kredi

Toplam

Teori

Uygulama

Bilgisayar Destekli Tasarım 2

Z

2

1

1

2

Sistem Analizi Ve Tasarımı 1

Z

2

1

1

2

Elektrik Makinaları Ve Kumanda

Z

4

3

1

4

Mikroişlemciler/Mikrodenetleyiciler

Z

4

3

1

4

Süreç Ölçümleri 1

Z

4

3

1

4

Süreç Kontrol

Z

4

3

1

4

Seçmeli Dersler(*)

Tıbbi Cihaz Teknolojisi

S

4

3

1

4

Nümerik Kontrol Teknikleri

S

4

3

1

4

Bilgisayarlı Kontrol

S

4

3

1

4

Kimyasal Süreç Ölçümleri

S

4

3

1

4

Dönüştürücü Tasarımı

S

4

3

1

4

Mesleki Yabancı Dil 1

S

4

3

1

4

Enerji Yönetimi

S

4

3

1

4

Diğer Seçmeli Dersler(**)

TOPLAM

28

20

8

28

* Bu derslerden toplam 8 saatlik ders seçilecektir.

** Yüksekokullar yerel, bölgesel ve yeni teknolojik gelişmelere göre ilave seçmeli dersler koyabilirler.

NOT: Ders kredileri; 1 saat uygulama 1 kredi, 2 saat uygulama 1 kredi, 3-4 saat uygulama 2 kredi olarak hesaplanmıştır.

IV. Yarıyıl

DERSLER

Z/S

Haftalık Ders Saati

Toplam Kredi

Toplam

Teori

Uygulama

Sistem Analizi Ve Tasarımı 2

Z

2

1

1

2

İşletme Yönetimi

Z

2

1

1

2

Bilgisayarlı Veri Toplama Ve Kontrol

Z

4

3

1

4

Pnömatik Ve Hidrolik Sistemler

Z

4

3

1

4

Süreç Ölçümleri 2

Z

4

3

1

4

Programlanabilir Denetleyiciler

Z

4

3

1

4

Seçmeli Dersler(*)

Mesleki Yabancı Dil 2

S

2

2

0

2

Girişimcilik

S

2

1

1

2

Güç Elektroniği

S

4

3

1

4

Bulanık Mantık

S

4

3

1

4

Bilgisayar Programlama

S

4

3

1

4

Mikrodenetleyici Tabanlı Kontrol

S

4

3

1

4

Bina Yönetim Sistemleri

S

4

3

1

4

Diğer Seçmeli Dersler(**)

TOPLAM

28

20

8

28

* Bu derslerden toplam 8 saatlik ders seçilecektir.

Endüstriye Dayalı Öğrenim (Staj) 6 Hafta

** Yüksekokullar yerel, bölgesel ve yeni teknolojik gelişmelere göre ilave seçmeli dersler koyabilirler.

NOT: Ders kredileri; 1 saat uygulama 1 kredi, 2 saat uygulama 1 kredi, 3-4 saat uygulama 2 kredi olarak hesaplanmıştır.